Hyppää sisältöön

Jokaisella attendolaisella on mahdollisuus luoda oma urapolkunsa

1.3.2023
Kaikki Attendon koulutukset on koottu yksiin kansiin, josta attendolaisten on helppo valita itseään kiinnostavia koulutuksia. Koulutuksilla syvennetään omaa ammattitaitoa ja lisätään työn mielekkyyttä. Miltä sinun urapolkusi näyttää?

Jaa

Artikkelia on päivitetty 4.7.2023.

Kaikilla Attendon noin 16 000 työntekijällä on mahdollisuus luoda itselleen oma urapolku kouluttautumalla itseä kiinnostaviin työtehtäviin tai laajentamalla omaa osaamistaan nykyisen roolin sisällä. Kaikki saatavilla olevat koulutukset koottiin keväällä 80-sivuiseen Attendo Ura -kurssiesitteeseen, joka on kaikkien attendolaisten käytössä. Kurssiesitettä ja koulutusvalikoimaa päivitetään jatkossa säännöllisesti ja tietoa koulutuksista löytyy myös attendolaisten käytössä olevilta sisäisiltä kanavilta.

– Meillä järjestetään paljon erilaisia koulutuksia, mutta tieto niistä on ollut vaikeasti löydettävissä. Nyt tämä asia on parantunut, kun kaikki koulutusmahdollisuudet on koottu yhteen oppaaseen, josta ne löytyvät aihealueen mukaan, kertoo Attendon henkilöstön kehittäjä Marja Sivonen.

Sivonen painottaa, että koulutukset on tarkoitettu kaikille työntekijöille ja Attendo haluaa kannustaa työntekijöitä osallistumaan niihin aktiivisesti. Koulutukset mahdollistavat etenemisen omalla urapolulla, aina Attendo-kodin johtajaksi saakka.

Mahdollisuus toimia itse kouluttajana

Osa koulutuksista on Attendon sisäisiä ja osa järjestetään yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Suurin osa koulutuksista järjestetään etäyhteyden kautta ja ne ovat ilmaisia. Joukossa on myös ulkopuolisten tahojen järjestämiä live-tilaisuudessa pidettäviä koulutuksia sekä maksullisia koulutuksia. 

Sivosen mukaan viime vuosina Attendolla on satsattu uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, mikä on parantanut heidän sitoutumistaan työpaikkaan. Uuden työntekijän perehdytys kestää kaksi kuukautta, minkä aikana jokaiselle laaditaan muun muassa henkilökohtainen koulutussuunnitelma. 

– On ollut ilahduttava huomata, että Attendolle tulee yhä enemmän paluumuuttajia, jotka ovat aiemmin lähteneet meiltä. Yksi syy paluuseen on ollut se, että työntekijät kokevat saavansa kehittää omaa osaamistaan meillä. He kokevat myös, että täällä pidetään huolta työntekijöistä sekä heidän hyvinvoinnistaan, kertoo Sivonen. 

Attendolla on myös mahdollisuus kouluttautua itse sisäiseksi kouluttajaksi. Tälläkin hetkellä ensiapu- ja turvallisuuskoulutukset toteutetaan ensisijaisesti sisäisten kouluttajien toimesta. Lisäksi oman työn ohella on mahdollista toimia esimerkiksi ASKO- eli asiakaskokemusvalmentajana. ASKO-valmentajan johdolla kussakin Attendo-kodissa käydään kohtaamisiin ja palautetaitoihin perustuvat ASKO-karttakeskustelut. ASKO-keskusteluissa harjoitellaan konkreettisesti parempia kohtaamisia, puuttumista sekä palaute- ja vuorovaikutustaitoja. ASKO-keskusteluissa kaiken keskiössä on taito kohdata toinen ihminen: oli kyseessä sitten työkaveri, asukas tai läheinen.

Kaikille attendolaisille suunnatut ASKO-keskustelut ovat ennen kaikkea kehittäneet Attendon työyhteisöjä avoimemmiksi. Yhdessä keskustelemalla pystytään ratkomaan myös haastavampia tilanteita. Uusimpia ASKO-karttoja varten on suunniteltu harjoituskortit, joiden avulla harjoitellaan konkreettisesti esimerkiksi sitä, miten toiselle voi antaa rakentavaa palautetta ja miten itse vastaanottaa palautetta. Kaikkiin Attendo-koteihin on lisäksi tilattu pehmokissat, joiden avulla muistutetaan, miten tärkeää kissan nostaminen pöydälle on. Pehmokissojen avulla kissan voi nostaa konkreettisesti pöydälle, kun halutaan antaa palautetta ja keskustella avoimesti.

Kuva: Attendo-kodeissa nostetaan kirjaimellisesti kissa pöydälle, kun
jokin asia halutaan nostaa esille ja siitä keskustella avoimesti.

Esihenkilö kannustaa kouluttautumaan

Hattulassa sijaitsevan Attendo Parolanpuiston työntekijät ovat kouluttautuneet ahkerasti. Attendo-kodin johtajan Tiina Läksyn mukaan mahdollisuus kouluttautua näkyy myös työyhteisössä niin, että henkilökunta on motivoitunutta ja sitoutunutta työhönsä.

– Olen hyvin koulutusmyönteinen ja pyrin järjestämään työvuorot niin, että työntekijä pystyy kouluttautumaan ja tekemään halutessaan sataprosenttista työaikaa.

Läksyn mukaan työntekijöiden koulutuksista saama tieto otetaan koko työyhteisön käyttöön.

– Esimerkiksi yksi saattohoitokoulutukseen osallistunut työntekijämme laati yksikköömme saattohoitokansion, joka on kaikkien työntekijöiden käytettävissä.

Attendon Hattulan yksikössä on 23 vakituista työntekijää ja 30 asukaspaikkaa. Läksy tuli yksikön johtajaksi kaksi vuotta sitten. Hän itse on kouluttautunut omalla alallaan aktiivisesti.

– Olen suorittanut seitsemän tutkintoa: sosionomi AMK, lähihoitaja, yritysjohtamisen erityisammattitutkinto, ammatillinen opettaja, vanhusperhepäivähoitaja, sosionomi ylempi AMK sekä muistikuntoutusohjaaja, kertoo Läksy.

”Saattohoito on lähellä sydäntäni”

Kymmenen vuotta Attendo Kilpiäisessä Lahdessa lähihoitajana työskennellyt Ninni Myyryläinen on osallistunut kaikkiin talon järjestämiin koulutuksiin. Hän on myös toivonut koulutuksia, joita työnantaja on hänen toivomuksestaan järjestänyt.

– Olen toivonut yksikköömme sekä ensiapukoulutusta että saattohoitokoulutusta, ja ne molemmat järjestettiin.

Saattohoitokoulutukseen Myyryläinen osallistui oppisopimuksella omassa työpaikassaan. Koulutuksen ensimmäisessä osassa opeteltiin kuoleman kohtaamista sekä omaisten ja läheisten tukemista. Toisessa osassa käsiteltiin palliatiivista hoitotyötä sekä muistioireisen ja muistisairaan tukemista. Molemmista kokonaisuuksista sai 60 opintopistettä. Suoritettuaan molemmat koulutukset Myyryläinen sai valmiiksi vanhustyön erikoisammattitutkinnon. 

Yksi mielenkiintoisimmista koulutuksista työpaikalla oli Myyryläisen mukaan toiminnallinen työyhteisö -koulutus, jossa muun muassa vahvistettiin monikulttuurisuutta työyhteisössä.

– On tärkeää ymmärtää eri kulttuurien eroja, kun työyhteisössä on useita kansallisuuksia. Esimerkiksi hoivaaminen tarkoittaa joissain maissa passiivista hoivaamista, kun taas meillä kuntouttava työote on tärkeää. Koulutuksessa oli paljon hyviä keskusteluja kulttuurien välisistä eroista.

Kaikista koulutuksista saattohoito on lähinnä Myyryläisen sydäntä.

– Kun päivät on laskettu, on tärkeää, että ihmisellä ei ole kipuja ja hänen kaikki toiveensa pyritään toteuttamaan. Elämän täytyy olla loppuun asti hyvää. 

Kiinnostaisiko oman ammattitaidon kehittäminen tai täysin uusi urapolku? Tutustu Attendon tarjoamiin lukuisiin työmahdollisuuksiin.

Lue myös:

Asukas mukaan työhaastatteluun - toipumisorientaatiossa asukas ja työntekijä ovat tasa-arvoisia

Attendo Oma -osaajapankista työvuoroja silloin kun sinulle sopii