Hyppää sisältöön

Parempi perehdytys sitouttaa työntekijää

25.11.2021
Hyvä perehdytys antaa työkalut tehdä työ hyvin ja sitouttaa uuden työntekijän osaksi tiimiä. Attendon uuden työntekijän perehdytysohjelma kestää kaksi kuukautta ja se on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa.

Jaa

Artikkelia on päivitetty 14.3.2023 Attendon tuoreimman perehdytysmateriaalin pohjalta.

Uusi työntekijä joutuu ensimmäisenä päivänä suoraan kiireiseen työvuoroon, kukaan ei puhu kesätyöntekijälle ensimmäisinä päivinä, tiimiläinen irtisanoutuu, koska hän ei pääse mukaan työporukkaan. Tällaisia kokemuksia Attendon henkilöstön kehittäjä Marja Sivonen on kuullut työuransa varrella. Sivonen kuitenkin uskoo, että tarinoille voidaan saada loppu yhdellä keinolla: hyvin hoidetulla perehdytyksellä.

Attendon henkilöstökyselyissä ja lähtevien työntekijöiden kyselyissä tunnistettiin toistuva toive perehdytyksen parantamisesta. Koettiin, että työntekijä ei aina ehdi perehtyä uuteen työtehtäväänsä, eikä perehdytyksessä otettu välttämättä huomioon sitä, miten uusi työntekijä pääsee porukkaan mukaan.

Attendon muutosmatkaan kuuluu olennaisesti se, että haluamme tehdä asiat paremmin ja keskittyä henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Tyytyväisyys alkaa perehdytyksestä ja työntekijän arvostuksesta. Jos työntekijälle ei anneta työkaluja ja mahdollisuutta tehdä työtään hyvin ja onnistua siinä, hän ei todennäköisesti jää työpaikkaan, Sivonen kertoo.

Ratkaisuna yhteisen perehdytysmallin puuttumiseen Attendon HR-tiimi rakensi uuden työntekijän perehdytysmallin, joka otettiin syyskuussa 2021 käyttöön kaikissa Attendo-kodeissa. Nyt perehdytysmalli on ollut käytössä Attendo-kodeissa jo jonkin aikaa ja muovautunut lopulliseen muotoonsa.

Kuva: Attendon perehdytysmateriaalista löytyy työntekijälle seurattava perehdytyspolku. Katso kuva isompana tästä.

Yksilöllistä perehdyttämistä

Mallia lähdettiin rakentamaan yhdessä Attendolla eri rooleissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Lähtötilannetta kartoitettiin kyselyn avulla, jolloin selvitettiin suoraan työntekijöiltä, mitä perehdytyksessä heidän mielestään pitää olla. Haluttiin oikeasti luoda arkeen sopiva työkalu, joka tulee oikeaan tarpeeseen ja jota on helppo käyttää.

– Tuloksena syntyi uuden attendolaisen perehdytyskartta, jonka uusi työntekijä saa painettuna. Kartta aikatauluttaa perehdytyksen osaksi työntekijän kahta ensimmäistä kuukautta ja tuo selkeästi esille, mitä tapahtuu missä vaiheessa. Kartta auttaa sisällyttämään perehdytykseen myös työntekijän yksilöllistä urapolkua tukevat koulutukset.

Uutta perehdytysmallia pilotoitiin neljä kuukautta ennen sen käyttöönottoa. Pilotin aikana ja sen jälkeen saatiin palautetta, joka oli Sivosen mukaan vahvistavaa ja mallin kerrottiin toimivan hyvin. Erityistä kiitosta on saanut perehdytyksen yksilöllinen ote, jota haluttiin tarkoituksella lisätä.

 Attendolla aloittaa joka vuosi tuhansia uusia työntekijöitä, eri rooleissa. Jokainen heistä on yksilö, heillä on oma taustansa ja omat vahvuutensa ja työtehtävät vaihtelevat. Kun perehdytykseen on mahdollista kirjata työntekijälle henkilökohtainen koulutussuunnitelma, voimme auttaa ja rohkaista jokaista työntekijää kehittämään itseään ja viemään omaa osaamistaan uudelle tasolle, Sivonen kertoo.Kuva: Attendon perehdytyksen aikana aletaan jokaiselle työntekijälle kokoamaan myös henkilökohtaista koulutussuunnitelmaa. Katso kuva isompana tästä.

Perehdytyksen onnistuminen on koko tiimin asia

Attendolla käytetään jatkossa uutta perehdytysmallilla, joka on kaikissa paikoissa yhteneväinen, mutta jokaisen työntekijän kohdalla yksilöllinen. Perehdytys sopii kaikille attendolaisille ja siksi sitä käytetään kaikissa Attendo-kodeissa, ateria- ja puhtauspalveluissa, aluejohdossa ja Palvelutoiminnoissa. Sivonen kertoo, että uudessa mallissa halutaan korostaa uuden työntekijän mukaan ottamista, jotta hän pääsee heti osaksi tiimiä.

 Hyvä perehdytys vaatii ehdottomasti sen, että koko työporukka ottaa uuden työntekijän perehdytyksen tosissaan. Uusi tiimiläinen otetaan vastaan hyvin ja vastuu hänen tukemisestaan ja perehdytyksen läpiviemisestä on aivan koko porukalla. Vaikka perehdytyksen tueksi nimetään tiettyjä henkilöitä, uuden työkaverin mukaan ottaminen on koko tiimin yhteinen asia.

 

Näin Attendon kahden kuukaden perehdytys etenee:

Ensimmäisellä viikolla

Tämän viikon aikana uusi työntekijä oppii työpaikan perusasiat: mitä tehtäviä hänen työhönsä kuuluu ja millainen päivärytmi työpaikalla on. Ensimmäisen viikon aikana tutuksi tulevat erilaiset järjestelmät ja työntekijä tutustuu asukkaisiin ja uusiin työkavereihin. Suurin osa tästä perehdytyksestä tapahtuu käytännön työssä, minkä lisäksi yhteisestä verkko-oppimisympäristöstä työntekijä suorittaa ensimmäisen, kaikille yhteisen verkkoperehdytysmateriaalin, missä tutustutaan tarkemmin Attendoon yrityksenä.

Perehdytyskartan toisella puolen olevaan henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan aletaan jo alussa keräämään niitä aihealueita, joita uuden työntekijän kanssa tulee käydä läpi. Aihealueita verrataan uuden työntekijän aiempaan osaamiseen, tietoihin ja taitoihin. Tällöin perehdytys lopulta onkin hyvin henkilökohtainen, vaikka sama perehdytysmalli koskeekin kaikkia.

Toinella viikolla

Toisella viikolla läpikäytävissä perehdytysmateriaaleissa keskitytään tarkemmin asukkaisiin ja läheisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työntekijä perehtyy tarkemmin oman Attendo-kodin liiketoiminta-alan erityispiirteisiin ja saattaa esimerkiksi pohtia mitä tarkoittaa asiakkaan itsemääräämisoikeus, millaista on saattohoitotyö hoivakodissa tai miten hän päivän tapahtumia kirjaa asiakastietojärjestelmään.

Ensimmäisen kuukauden lopussa

Kolmas kaikille työntekijöille yhteinen verkkoperehdytysmateriaali suoritetaan ensimmäisen kuukauden loppupuolella. Tämä materiaali keskittyy kaikkiin attendolaisiin työntekijöihin, minkä jälkeen uusi työntekijä tutustuu paremmin mm. henkilöstöetuihin, erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja siihen, miten jokainen voi vaikuttaa hyvään työilmapiiriin.

Toisen kuukauden aikana ja päätteeksi

Toisen kuukauden aikana uusi työntekijä jatkaa henkilökohtaisessa koulutussuunnitelmassaan olevien aiheiden läpikäyntiä. Hän myös tutustuu paremmin Attendo-kodeissa olevien erityisroolien toimenkuvaan ja tietää, mitä esimerkiksi laatukoordinaattorin tai ASKO-valmentajan työhön kuuluu.

Perehdytyksen päätteeksi uusi työntekijä käy perehdytyksen päätöskeskustelun esihenkilön kanssa. Siinä katsotaan, miten perehdytys on sujunut, mitä uusi työntekijä on oppinut ja mistä hän kaipaa vielä lisätietoja. Uusi työntekijä saa itselleen myös pienimuotoisen lahjan perehdytyksen suorittamisesta ja siitä, että on nyt valmis tiimiin!

 

Lue myös:
Attendon urasivu - tule meille työkaveriksi!
Jokaisella attendolaisella on mahdollisuus luoda oma urapolkunsa
Attendo Oma-osaajapankista työvuoroja silloin kun sinulle sopii