Hyppää sisältöön

Perhehoito rakentaa turvallista lapsuutta

17.11.2022
Attendo perhehoidon johtaja Sari Leskinen tietää, että perhehoidon vaikuttavuus sijoitetun lapsen elämään on parhaimmillaan huikea. Vaikka lähtökohdat olisivat vaikeat, laadukkaasti toteutetulla perhehoidolla lapsen on mahdollista kehittyä tasapainoiseksi, vastuulliseksi aikuiseksi.

Jaa

Lähes mahdottoman äärellä. Näin Sari Leskinen kuvaa tilannetta, jossa moni perhehoitaja aloittaa sijoitetun lapsen kanssa. Perhehoitoon sijoitettu lapsi tarvitsee sijaiskodin, koska hän ei pysty asumaan omassa kodissaan, omien vanhempien tai huoltajiensa kanssa. 

Lapsen turvallisuudentunne on järkkynyt, mikä voi näkyä perhehoitajalle tunnemyllerryksenä. 

–  Tarina taustalla on yksilöllinen, mutta asioita työstettäessä monet lapset kuvaavat mustaa selittämätöntä tunnetta, jota on vaikea nimetä: siinä on ehkä vihaa, turvattomuutta, epävarmuutta, epäoikeudenmukaisuutta, pelkoa tai outoa ahdistavan puristavaa tunnetta, Sari sanoo. 

Lapsen tullessa perhehoitoon alkaa hänen ja perhehoitajan yhteinen matka. Tässä tilanteessa riittämättömyyden tunne ja epäilys voivat olla läsnä – myös perhehoidon työntekijöillä, Sari myöntää. 

Palkitsevia kasvutarinoita 

Attendon perhehoidon peräsimessä vuonna 2021 aloittanut Sari on työskennellyt lastensuojelun parissa yli 20 vuotta. Pitkä kokemus alan sosiaalityöntekijänä ja kehittäjänä kuuluvat näkemyksissä, joissa on syvyyttä ja painoa.  

Vaihtelevuus ja merkityksellisyys ovat Sarista lastensuojelutyön suola. Vaikka alalla on raskas puolensa, työssä on myös onnistumisia ja iloa. Kasvutarinoissa mukana oleminen on Sarista todella palkitsevaa. Kun lapsen ja perhehoitajan välille syntyy luottamus ja ihmissuhde, joka kantaa, se herättää kiitollisuutta. 

–  Kun tunnet lapsen taustat ja ongelmat, joiden kanssa perhehoitajat arjessa hänen kanssaan ovat kamppailleet, on huikeaa nähdä itsenäistynyt nuori, joka aloittaa itsenäisen elämän nuorena aikuisena, kiinnittyy opiskeluihin, työelämään ja ihmissuhteisiin sekä uskaltaa perustaa oman perheen ja ottaa vastaan oman vanhemmuuden haasteen. Kiintymyssuhdetraumatisoituneen lapsen eheytymisprosessi vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja rakkautta. 

Perhehoitaja korjaa rikki mennyttä 

Perhehoidon vaikuttavuutta Sari pitää huikeana. Sen avulla lapsi voi löytää uuden polun elämässään.   

– Korjaavat kokemukset ovat uusi mahdollisuus. Niitä perhehoitaja voi lapselle antaa. Kuinka lyhyessä ajassa muutos onkaan mahdollinen, ja toisaalta kuinka paljon aikaa, kärsivällisyyttä ja työtä se vaatikaan, Sari sanoo. 

Turvallisuus rakentuu luottamuksesta toiseen ihmiseen, usein monien vaiheiden kautta. Perhehoidossa lapsen kasvua tukee joukko häneen sitoutuneita aikuisia: sijaisperhe ja perhehoidon ammattilaiset. 

 Luottamuksen rakentaminen vaatii aikuiselta päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, läsnä olemista, kuuntelemista, asioiden auki puhumista ja taas kuuntelemista. Hyväksymistä, rakastumista, jaksamista. Ja kun kiintymyssuhde alkaa rakentua, on mahdollista, että lapsi repii itsensä siitä irti, ottaa etäisyyttä, koska hyvä ja turvallinen on jotain, mitä lapsi ei koe ansaitsevansa, Sari kuvaa.  

 Meidän tehtävämme on auttaa perhehoitajaa jaksamaan tässä prosessissa, tiedostamaan, että tämäkin kuuluu asiaan. 

Sijaisperheessä on aikaa lapselle 

Attendo on yksi lastensuojelun perhehoidon palveluntuottajista Suomessa. Perhehoito kuuluu lastensuojelun sijaishuoltoon laitoshoidon ohella, ja siinä sijoitetun lapsen hoito järjestetään joko perhehoitajan tai lapsen kotona, kodinomaisesti.  

Sijaisperheille on kova kysyntä, sillä lasten sijoitukset ovat kasvussa. Sari haluaa normalisoida mielikuvaa sijaisperheestä. Sijaisperheeksi etsitään tavallisia perheitä, joissa on aikaa ja tilaa lapselle. Perhekodin sopivuus ja turvallisuus lapselle varmistetaan aina etukäteen ennakkovalmennusten ja arviointien avulla.  

 Ei tarvitse olla supersankari voidakseen toimia sijaisperheenä, vaan kanssamme voi lähteä elämänmakuiselle perhehoitajuuden matkalle. Me Attendo perhehoidossa valmennamme tehtävään ja tuemme sijaisperheitä ennen lapsen tuloa sekä koko sen ajan, kun lapsi on osa perhettä. 

Kehittämällä eteenpäin 

Attendo perhehoidon johtajana Sarin tehtävä on kasvattaa, kehittää ja vahvistaa perhehoidon palvelua.  Pitkän aikavälin tavoitteena on olla Suomen arvostetuin ja halutuin sijaishuollon tarjoaja ja toteuttaja.  

Vaikka perhehoidon keskiössä on aina sijoitettu lapsi ja hänen sijaisperheensä, toiminnassa on otettava huomioon myös lainsäädäntö, tilaajien ja valvontaviranomaisten vaatimukset, sijoitetun lapsen lähiverkosto sekä muut siihen liittyvät tahot: kumppanit, kuten koulu, päiväkoti ja lasten ja nuorten psykiatristen poliklinikat, sekä luonnollisesti perhehoidon työntekijät. 

Sarin johdolla Attendo perhehoitoa kehitetään aktiivisesti. Työ on aloitettu vahvistamalla tukiperhevalmennusta ja perhehoitajien rekrytointiprosessia. Perhehoidon toimintatapoja on yhtenäistetty ja sujuvoitettu muun muassa uudella Perhehoitajan tukisuunnitelmalla ja lapsikohtaisella Hoito- ja kasvatussuunnitelmalla. Ne ja niin ikään kehitetty ensimmäisen vuoden tukitoimien mallinnus lisäävät perhehoidossa tehtävän työn läpinäkyvyyttä tilaajille. 

Osallisuus ja hyvinvointi eivät saa unohtua 

Tilaajilta saatu palaute on ollut kiittävää. Sari antaa esimerkin eräästä tilaajasta, jonka mukaan Attendo perhehoito on paras heidän yksityinen palveluntuottajansa. 

Kasvun ja kehittämisen keskellä työntekijöiden hyvinvointi ja työn sujuvuus ovat Sarille ensiarvoisia. Siksi kohtaamiset yksilö-, tiimi- ja työryhmätasolla, konsultaatio ja vaikeissa tilanteissa työpariksi jalkautuminen ovat keskeinen osa hänen työtään. Hän haluaa huolehtia myös osallisuuden toteutumisesta. 

– Olen pyrkinyt lisäämään osallisuutta toiminnan kehittämisessä ja viestimään siitä aktiivisesti hoitajillemme. Tilaajille merkityksellistä on tietää, miten toimimme ja miten perhehoitajat ja erityisesti lapset suhtautuvat työhömme.

Sari Leskinen

Työ: 

Attendo perhehoidon johtaja 

Työkaverit:

Vaativaa lastensuojelutyötä tekeviä asiantuntijoita.

”Työskentelemme kaikki maanlaajuisesti.” 

Miksi lastensuojelu? 

”Lastensuojelu oli alusta alkaen jotakin sellaista, joka veti minua puoleensa ja sai syttymään työssä.

Työ on vaativaa, ja etenkin viranhaltijatasolla tehtäessä se vaatii päätöksentekokykyä, myös tilanteissa, joissa päätös joudutaan tekemään huoltajan tahdon vastaisena.” 

Missio: 

”Perhehoito huonosti hoidettuna voi muuttua haavoitetun lapsen painajaiseksi.

Haluan olla luomassa perhehoidosta turvallista ja laadukasta lapsille, jotka sitä tarvitsevat.”

Haluatko auttaa ja tukea lasta tai nuorta? Haemme jatkuvasti tuki- ja sijaisperheitä. Järjestämme säännöllisesti tukiperhevalmennuksia sekä PRIDE-valmennuksia ympäri Suomen. Lisätietoja täältä.

Lue myös:
Sijaishuollossa asuville lapsille oma juhlapäivä