Parempi perehdytys sitouttaa työntekijää

25.11.2021
Hyvä perehdytys antaa työkalut tehdä työ hyvin ja sitouttaa uuden työntekijän osaksi tiimiä. Attendon uusi perehdytysohjelma kestää kolme kuukautta ja se on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa.

Jaa

Uusi työntekijä joutuu ensimmäisenä päivänä suoraan kiireiseen työvuoroon. Kukaan ei puhu kesätyöntekijälle ensimmäisinä päivinä. Tiimiläinen irtisanoutuu, koska hän ei pääse mukaan työporukkaan. Tällaisia kokemuksia Attendon henkilöstön kehittäjä Marja Sivonen on kuullut työuransa varrella. Sivonen kuitenkin uskoo, että tarinoille voidaan saada loppu yhdellä keinolla: hyvin hoidetulla perehdytyksellä.

Attendon henkilöstökyselyissä ja lähtevien työntekijöiden kyselyissä tunnistettiin toistuva toive perehdytyksen parantamisesta. Koettiin, että työntekijä ei aina ehdi perehtyä uuteen työtehtäväänsä, eikä perehdytyksessä otettu välttämättä huomioon sitä, miten uusi työntekijä pääsee porukkaan mukaan.

– Attendon muutosmatkaan kuuluu olennaisesti se, että haluamme tehdä asiat paremmin ja keskittyä henkilöstön tyytyväisyyteen. Tyytyväisyys alkaa perehdytyksestä ja työntekijän arvostuksesta. Jos työntekijälle ei anneta työkaluja ja mahdollisuutta tehdä työtään hyvin, hän ei todennäköisesti jää työpaikkaan, Sivonen kertoo.

Ratkaisuna yhteisen perehdytysmallin puuttumiseen Attendon HR-tiimi rakensi uuden työntekijän perehdytysmallin, joka otettiin syyskuussa 2021 käyttöön kaikissa Attendo-kodeissa. Osassa kodeista malli on jo osa arkea, toisissa kodeissa sen käyttöä vielä harjoitellaan.

Attendon perehdytyspolku_logolla.png

Kuva: Attendon perehdytysmateriaalista löytyy työntekijälle seurattava perehdytyspolku.

Yksilöllistä perehdyttämistä

Mallia lähdettiin rakentamaan yhdessä Attendolla eri rooleissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Ensin järjestettiin kysely ja nykytilanteen kartoitus, jonka avulla selvitettiin suoraan työntekijöiltä, mitä perehdytysmallissa heidän mielestään pitää olla. Haluttiin oikeasti luoda arkeen sopiva työkalu, joka tulee oikeaan tarpeeseen ja jota on helppo käyttää.

– Tuloksena syntyi uuden attendolaisen perehdytyskartta. Kartta aikatauluttaa perehdytyksen osaksi työntekijän kolmea ensimmäistä kuukautta. Se auttaa sisällyttämään perehdytykseen myös työntekijän yksilöllistä urapolkua tukevat koulutukset.

Attendon uutta perehdytysmallia pilotoitiin neljä kuukautta. Pilotin aikana ja sen jälkeen saatiin palautetta, joka oli Sivosen mukaan vahvistavaa ja mallin kerrottiin toimivan hyvin. Erityistä kiitosta on saanut perehdytyksen yksilöllinen ote, jota haluttiin tarkoituksella lisätä.

 Attendolla aloittaa joka vuosi hurja määrä uusia työntekijöitä, eri rooleissa. Jokainen heistä on yksilö, heillä on oma taustansa ja omat vahvuutensa. Kun perehdytyksessä on mahdollista kirjata työntekijälle henkilökohtainen koulutussuunnitelma, voimme auttaa ja rohkaista jokaista työntekijää kehittämään itseään ja viemään omaa osaamistaan uudelle tasolle, Sivonen kertoo.

Attendon perehdys oma perehdytyssuunnitelma_logolla.png
Kuva: Attendon perehdytyspolussa jokainen työntekijä saa myös henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman. 

Perehdytyksen onnistuminen on koko tiimin asia

Attendolla käytetään jatkossa uutta perehdytysmallilla, joka on kaikissa paikoissa yhteneväinen, mutta jokaisen työntekijän kohdalla yksilöllinen.  Sivonen kertoo, että uudessa mallissa halutaan korostaa uuden työntekijän mukaan ottamista, jotta hän pääsee heti osaksi tiimiä.

 Hyvä perehdytys vaatii ehdottomasti sen, että koko työporukka ottaa uuden työntekijän perehdytyksen tosissaan. Uusi ihminen otetaan vastaan hyvin ja vastuu hänen tukemisestaan ja perehdytyksen läpiviemisestä on aivan koko porukalla. Vaikka perehdytyksen tueksi nimetään tiettyjä henkilöitä, uuden työkaverin mukaan ottaminen on koko tiimin yhteinen asia.

 

Näin Attendon kolmen kuukauden perehdytyskartta etenee:

 Ensimmäinen viikko eli pelastusrengasviikko:

  • Tämän viikon aikana uusi työntekijä oppii työpaikan perusasiat: mitä tehtäviä hänen työhönsä kuuluu ja millainen rytmi työpaikalla on.  Ensimmäisen viikon aikana tutuksi tulevat erilaiset järjestelmät ja työntekijä pääsee tutustumaan asukkaisiin ja uusiin työkavereihin.

 Toinen viikko:

  • Toisella viikolla työntekijä suorittaa oman alansa osaamiskurssin. Hän perehtyy tarkemmin Attendo-kodin tarjoamaan palveluun ja sen erityispiirteisiin yhdessä esihenkilön ja perehdyttäjän kanssa. Työntekijä saattaa esimerkiksi pohtia mitä tarkoittaa asiakkaan itsemääräämisoikeus, tai millaista on saattohoitotyö hoivakodissa. 

Ensimmäisen kuukauden lopussa:

  • Työntekijä tutustuu muun muassa toimintakykymittareihin, kuntouttavaan työotteeseen ja muihin itselle ja omaan rooliin sopiviin koulutuksiin (esimerkiksi lääkehuolto).

Toisen kuukauden aikana:

  • Uudelle työnteki­jälle esitellään asukkaiden hyvinvointiin ja hyviin kohtaamisiin keskittyvät ASKO- ja laatuvalmennukset.

Kolmen kuukauden kuluttua:

  • Uusi työntekijä on suorittanut perehdytyksen ja käy loppukeskustelun esihenkilön kanssa. Loppukeskustelussa katsotaan, miten perehdytys on sujunut, mitä uusi työntekijä on oppinut ja mistä hän kaipaa vielä lisätietoja.

Henkilökohtainen koulutussuunnitelma mukana perehdytyksessä:

  • Perehdytyskartan toisella puolella on työntekijän oma henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Sinne voi kirjata missä tahansa perehdytyksen vaiheessa mieleen tulevia kysymyksiä, mutta se toimii myös urapolun suunnittelun tukena. Työntekijä voi itse kirjata sinne mitä hän toivoo oppivansa työssä ja millä tavalla. Esihenkilö auttaa ja tukee näiden koulutustoiveiden toteutumista.

Lue myös:
Attendon urasivu - tule meille työkaveriksi!
ASKO-valmennus valmentaa työntekijöitä asiakaskokemuksen saralla
Kohtaamisia Attendolla -podcast: Miksi hoiva-ala ei houkuttele opiskelijoita?
Miten takaamme hyvän hoivan? Yhteistyöllä, fiksuilla ratkaisuilla ja ihmistä kuunnellen