• Attendo Kotokolmonen - slideshow - kotokolmonen
  • Attendo Kotokolmonen - slideshow - Kaleva-ja-Koto3-2
  • Attendo Kotokolmonen - slideshow - kotokolmonen-1

Attendo Kotokolmonen

Riihimäki · hoivakoti · Tehostettu palveluasuminen

Kotokolmonen on Riihimäen keskustassa sijaitseva 36-paikkainen tehostetun palveluasumisen koti ikääntyneille asukkaille. Kotokolmosen palveluihin kuuluvat yksilölliset hoiva-, asumis- ja kuntoutuspalvelut.

Palvelupäällikkö

Marita Kekkonen

Puhelin: 0444944242

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ainola hoitajat puh. 019 716 2516

Väinölä hoitajat puh. 019 716 2517

Tavoitettavissa ympäri vuorokauden

Puhelin: Hoitajat p. 019 716 2516

Osoite

Kalevankatu 12-14, 11100, Riihimäki

Lisätietoja

Ainola ja Väinölä

Kotokolmosessa on palveluasuntoja ikärikkaille neljässä eri kerroksessa. Kodin kerrokset 1 ja 2 on nimetty Ainolaksi ja kerrokset 3 ja 4 Väinöläksi. Ainolalla ja Väinölällä on oma henkilökuntansa. Hoitajat ovat kodissa paikalla vuorokauden ympäri. Jokainen kerros muodostaa oman pienen 7-10 asukkaan ryhmäkodin, joista löytyy omat oleskelut- ja ruokailutilat, lukuun ottamatta ensimmäistä kerrosta. Kotokolmosen ruokailusali toimii monitoimitilana, jossa vietetään esimerkiksi erilaisia kodin yhteisiä juhla- ja ohjelmatilaisuuksia.

Palvelukoti Kotokolmonen 

Kotokolmosen asuinhuoneet ovat esteettömiä 36,5 neliön asuntoja. Asunnoissa on hoivasänky ja hygieniapatja mutta muutoin asukas kalustaa kotinsa omilla kalusteilla. Kodin kaikissa asunnoissa on lisäksi turvapuhelimet sekä ovihälyttimet asukkaiden turvana. Kotokolmosen paloturvallisuus on hyvä automaattisen sammutus- ja paloilmaisinjärjestelmän ansiosta.

Tehostettua palveluasumista

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon tarve. Asukkaan kanssa tehdään vuokra- ja palvelusopimus, joka ohjaa asukkaan asumista ja kuntoutumista Kotokolmosessa. Tavoitteena on turvallinen ja kodinomainen asuminen hoidollisessa ja yhteisöllisessä ryhmäkodissa.

Yksilöllistä kuntoutusta

Kotokolmosessa jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka elämäntarinaa, tapoja ja tottumuksia kunnioitetaan. Jokaiselle asukkaalle laadittava hoito- ja kuntoutussuunnitelma takaa hoivan ja kuntoutuksen tapahtuvan yksilöllisesti asukkaan tarpeet huomioiden. Asukkaalle tarjotaan hoito-, ateria-, siivous- ja muita tukipalveluja henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Aktiivista arkea

Turvallisen ja kodinomaisen palveluasumisen ohella asukkaan hyvään arkipäivään kuuluu myös monipuolinen kerho- ja viriketoiminta sekä sosiaalinen yhdessäolo. Jokaista kodin asukasta rohkaistaan ja kannustetaan tekemään ja liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti, joko apuvälineitä hyödyntäen tai ilman niitä. Asukkaan yksilölliset toimintakyvyn luomat mahdollisuudet huomioidaan osana kuntoutusta ja arjen tekemistä.

Osaavaa hoivaa

Kotokolmosen osaava henkilökunta pitää hyvää huolta asukkaista. Kodin välittävä henkilökunta on saanut koulutuksen sosiaali- ja/tai terveysalalle. Lisäksi heiltä löytyy erityisosaamista ja -koulutusta ikääntyneiden kanssa tehtävästä työstä. Läheiset ja ystävät ovat tervetulleita osallistumaan asukkaiden arkeen ja kodin toimintaan.

Asukkaaksi Kotokolmoseen

Kotokolmoseen voi hakea oheisella hakemuslomakkeena, jonka palauttaa täydennettynä palvelukodin päällikölle: Hakemus Mikevan palvelukodin asukkaaksi.