Hyppää sisältöön

Attendon ja Muistiliiton yhteistyö osana parempia kohtaamisia ja laadukasta hoivaa

31.10.2022
Käynnistimme keväällä 2022 yhteistyön Muistiliiton kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota työntekijöillemme entistä parempia työkaluja arjen työhön muistisairaiden kanssa. Keskitymme yhteistyön myötä myös entistä vahvemmin kohtaamisiin – siihen, kuinka tärkeää on kohdata muistisairas ja tämän läheinen pysähtyen, läsnäollen ja kuunnellen.

Jaa

Haluamme yhteistyön avulla tukea yhteiskunnassamme usein näkymättömäksi jääviä muistisairaita ja heidän läheisiään. Suuri osa Attendon ikäihmisten hoivakodeissa asuvista ihmisistä sairastaa muistisairautta. Muistisairaudet koskettavatkin kaiken kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista ja heidän läheisiään.

Meillä on aiheesta paljon asiantuntemusta jo nyt ja haluamme jakaa tätä osaamistamme yhdessä Muistiliiton kanssa. Haluamme toimia edelläkävijöinä näiden hyvinvointiyhteiskunnalle merkittävien teemojen ympärillä, tarjoamalla tietoa ja ratkaisuja, yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa.

Yhteistyöllä tukea työntekijöille, Attendo-kotien asukkaille ja läheisille

Yhteistyömme tuloksena olemme koonneet sivuillemme useita mielenkiintoisia artikkeleita, joissa Muistiliiton asiantuntijat käsittelevät tärkeitä muistisairauksiin liittyviä aiheita.

Tutustu Muistiliiton kanssa tuotettuihin artikkeleihin:

Ajatuksia aivoterveyteen – kuinka läheisenä huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta

Muistisairaan kohtaaminen

Mitä on intervallihoito?

Muistisairaan itsemääräämisoikeus

Miksi muistisairaan mieli muuttuu?

Muistisairaus työikäisellä

Vapaaehtoiset ikäihmisten ja muistisairaiden tukena

 

Meille on lisäksi erityisen tärkeää tukea muistisairaiden läheisiä ymmärtämään muistisairauksia paremmin, tarjoamalla vertaistukea ja matalan kynnyksen tietoa aiheesta. Osana yhteistyötämme pilotoimmekin yhteensä kuusi alueellista, läheisille suunnattua iltaa yhdessä Muistiliiton kanssa. Tärkeänä osana muutosmatkaamme kehitämme jatkuvasti kohtaamistaitojamme. Läheisyhteistyöllä on tärkeä rooli Attendo-kotiemme arjessa jo nyt, mutta yhdessä Muistiliiton kanssa voimme tarjota läheisille vielä hieman enemmän. Yhteistyö Muistiliiton kanssa on luonnollinen jatkumo viime vuonna lanseeratulle, sisäiselle Läheisen kanssa -valmennuksellemme, joka tarjoaa työntekijöillemme tukea jokapäiväisiin kohtaamisiin Attendo-kodeissa.

Lanseerasimme myös tänä syksynä Muistisairaan kanssa toimiminen -nimellä kulkevan sisäisen koulutuksen, jonka sisältö on tuotettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Koulutus on tarkoitettu kaikille attendolaisille jokapäiväisen työn ja ammattitaidon tueksi. Haluamme tarjota Muistiliiton kanssa henkilöstöllemme lisätukea arjen kohtaamisiin, muistisairaan kanssa toimimiseen sekä oppeja, jotka syventävät jo olemassa olevaa ammattitaitoa.

Olemme lisäksi tuottaneet yhdessä Muistiliiton kanssa neljä Kohtaamisia Attendolla -podcast-jaksoa. Jaksot käsittelevät käytännönläheisesti muistisairaita ja heidän läheisiään koskettavia aiheita, kuten muistisairaan itsemääräämisoikeutta, kohtaamisia ja läheisten roolia hoivakodin arjessa.

Kuuntele Kohtaamisia Attendolla -podcast-jaksot Spotifysta!

Löydät sivuiltamme myös podcast-jaksojen pohjalta kirjoitetut artikkelit:

Jakso 1: Muistisairaan läheinen on useimmiten puoliso tai aikuinen lapsi

Jakso 2: Millainen on muistisairaan unelmien hoivakoti?

Jakso 3: Muistisairaan muutto hoivakotiin

Jakso 4: Läheisenä läsnä hoivakodin arjessa

Kohtaamisia Attendolla -podcast kansikuva

Muistiliitto

Muistiliitto on valtakunnallinen muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitto on jakanut tietoa muistisairauksista ja tarjonnut vertaistukea jo yli 30 vuoden ajan.

Lisätietoja muistiliitto.fi

Lue lisää:
Attendon ja Muistiliiton yhteistyö vahvistaa hoivakotien henkilöstön kohtaamistaitoja