Valitse paikkakunta tai alue ja palvelu
Attendo Castrén

Attendo Castrén

Attendo Castrén on Pietarsaaressa sijaitseva kaksikielinen asumispalveluyksikkö mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat yksilöllistä apua ja tukea arjessaan. Meillä Castrénissa kuntoutumista ohjaa toipumisorientaatiolähtöinen ajattelu, jossa painottuvat asiakkaan osallisuus, voimavarat sekä elämän merkityksellisenä kokeminen.

Attendo Castrén sv

Attendo Castrén sv

Attendo Castrén är en tvåspråkig boendetjänstenhet i Jakobstad för personer med psykiska problem som behöver individuell hjälp och stöd i sitt dagliga liv. Hos oss på Castrén styrs rehabiliteringen av ett återhämtningsorienterat tänkande med tonvikt på klientens engagemang, resurser och upplevelse av ett meningsfullt liv.

Attendo Halkia

Attendo Halkia

Attendo Halkia on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostetun palveluasumisen yksikkö. Palvelukodin sijainti maalaisidyllisessä ympäristössä mahdollistaa myös Green Care -menetelmien hyödyntämisen osana päihdeasukkaittemme kuntoutumista.

Attendo Honkaniemi

Attendo Honkaniemi

Attendo Honkaniemi tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluita 27 mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle Vääksyssä.

Attendo Jakobintupa

Attendo Jakobintupa

Attendo Jakobintupa Pietarsaaressa tarjoaa tuettua- ja palveluasumista asunnottomuuden uhan alla oleville päihteitä käyttäville ihmisille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Jakobin tuvalla on kuitenkin yöllä henkilöstöä turvaamassa rauhallista ja sujuvaa arkea. Asiakkaat solmivat yksikköön oman vuokrasopimuksen ja kodin saa sisustaa omilla kalusteilla mieleisekseen. Paikkoja yksikössä on 24, joista 17 on palveluasumista ja 7 on tukiasuntoja.

Attendo Katinhäntä

Attendo Katinhäntä

Attendo Katinhäntä tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa asumispalvelua aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Katinhännässä on kaksi asumispalveluyksikköä yhteensä 20 asukkaalle, kuusi tukiasuntoa sekä neljä harjaantumisasuntoa.